• CONCURSOS DA ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2024

    O Centro da Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” (Deputación Provincial de Ourense) e o Concello de Celanova convocan os Concursos correspondentes á “Romaría Etnográfica Raigame” 2024, que serán regulados polas seguintes BASES: 1. HABERÁ 3 MODALIDADES: A. FOTOGRAFÍA: Participarán no concurso tódalas fotografías que sexan compartidas no Instagram de Raigame sinaladas co #raigame2024 Os participantes poderán enviar as fotografías que desexen a través das redes sociais (instagram e facebook) de Raigame colocándoas no muro coa referencia #fotoraigame24. Entrarán no concurso aquelas fotografías que sexan compartidas antes das 24,00 horas do 19 de maio. As fotografías serán tomadas durante a celebración da presente edición da Romaría, deberán iren acompañadas dun breve…

  • CONCURSOS DA ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2023

    O Centro da Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” (Deputación Provincial de Ourense) e o Concello de Celanova convocan os Concursos da “Romaría Etnográfica Raigame” correspondentes ó ano 2023, que serán regulados polas seguintes BASES: 1. O concurso terá 3 modalidades: A. FOTOGRAFÍA: Todas as fotografías presentadas deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro e presentaranse impresas en papel fotográfico acompañadas de formato dixital (CD ou memoria portátil) cos documentos informáticos orixinais. O tamaño das fotografías será de 30×40 cm. sen montar para todas as categorías. Os participantes só poderán presentar un traballo por categoría. A.1. MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA: Premiarase a mellor serie composta por un mínimo de…

  • Premios de fotografía 2022

    A continuación detállanse os premios de fotografía da Edición 2022. Acta CONCURSO Romaría Etnográfica Raigame 2022