Premios fotografia

  • Noticias,  Premios fotografia

    CONCURSOS DA ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2022

    FOTOGRAFÍA, INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA E MICRO VÍDEOS Despois do parón de actividade nos anos 2020 e 2021 provocado pola Covid-19, a Organización  (“CCP Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova), convoca os Concursos da “Romaría Etnográfica Raigame” do ano 2022 regulados polas seguintes BASES: Poderá participar calquera persoa a nivel individual ou como colectivo, independentemente da súa nacionalidade, residencia e idade. O concurso terá 3 modalidades nas que os concursantes poderán participar simultaneamente cun único traballo en cada unha delas. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Todas as fotografías presentadas deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro e presentaranse impresas en papel fotográfico acompañadas de…

  • Noticias,  Premios fotografia

    Concursos de Fotografía e investigación etnográfica – Raigame 2021

    CONCURSOS ROMARÍA RAIGAME 2021 Coa intención de manter vivo o espírito da Romaría Etnográfica Raigame que a situación pandémica da COVID-19 fixo que se suspendese no ano 2020, a Organización  (“CCP Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova), convoca os Concursos da “Romaría Etnográfica Raigame” do ano 2021 regulados polas seguintes BASES: Poderá participar calquera persoa a nivel individual ou como colectivo, independentemente da súa nacionalidade, residencia e idade. O concurso terá 3 modalidades nas que os concursantes poderán participar simultaneamente cun único traballo en cada unha delas. FOTOGRAFÍA: Todas as fotografías presentadas deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro e…