Noticias

Inscricións INTERIOR do burgo medieval

A. Interior do burgo medieval

A1. Oficios tradicionais cuxos responsables realizan durante o día traballos demostrativos da súa actividade e teñen unha participación activa da cara o visitante ó longo de toda a xornada

A2. Establecementos dedicados ó servizo de expedición de produtos gastronómicos e bebidas tradicionais, que estarán situados en locais cedidos ó Concello polos veciños e asignados pola organización


A.1. OFICIOS TRADICIONAIS

Núm.

Data e hora

Nº Rexistro

Exped.

Interesado

Ubic.

Plano

Actividade

Canteiros-Marcos Escudero

1

7

Canteiros

04/03/2024 13:04

2024-E-RE-412

232/2024

Sandra Rodríguez Barreira- Vera cuchillería

1

9

Coitelos

04/03/2024 11:57

2024-E-RE-407

232/2024

José de Jesús Dias / Antonio Sousa

1

10

antigüidades

Ccp xaquín Lorenzo

1

11

Teares

13/03/2024 12:23

2024-E-RE-499

232/2024

Mª Belén Castro Rodríguez

Queixos Valilongo SL

1

12

Alimentación

21/02/2024 12:21

2024-E-RE-306

232/2024

DANIEL ARZA GONZALEZ (caurelor)

1

13

Alimentación

Amanda Barreira Diéguez

1

16

Fiandeira

10/03/2024 22:11

2024-E-RE-466

232/2024

RAFAEL GONZALEZ GOYANES Centro de recuperación da cultura popular Castelo do Sobroso

1

17

Alimentación

VITOR MANUEL DA SILVA AMORIM

1

19

Alimentación Porco ao espeto

VITOR MANUEL DA SILVA AMORIM

1

20

Forno

15/03/2024

Eugenio Soto Alonso

1

22

Tallador vidrio

15/03/2024

Graciela Jiménez Azcoitia

1

23

xoieiro

07/03/2024 19:09

2024-E-RE-448

232/2024

Rosa Mª González Alonso Camilo Rodríguez Rial (Taller Zimzelatum)

1

24

xoieiro

12/03/2024 16:26

2024-E-RE-492

232/2024

DIEGO RODRIGUEZ DIAZ

1

25

Ferreiro

13/03/2024

Victor Manuel Urriz Carreira

1

25

Ferreiro

22/02/2024 17:20

2024-E-RE-330

232/2024

Mercedes López Pascual (Moura)

1

27

Traxes tradicionais

18/03/2024 17:04

2024-E-RE-550

232/2024

MARIA MERCEDES VEITES PEREZ

1

29

Traxes tradicionais

Os Alegres-Dionisio Aboal

1

30

Luthier

27/02/2024 18:05

2024-E-RE-370

232/2024

Héctor Salgado García – Morenita

1

30

luthier

12/03/2024

Roberto Carlos Pérez Álvarez O Reberete

1

30

Luthier

21/02/2024 12:55

2024-E-RE-308

232/2024

FRANCISCO JAVIER ZABALETA ESTEVEZ

1

33

Libros

Asoc. Filtélica Miño

1

35

28/02/2024 15:54

2024-E-RE-380

232/2024

ROBERTO FIGUEIRA MARTINEZ

1

36

Ebanistería

Carlos Graña Amoedo

1

36

Talla de madeira

José Piñeiro Pérez

1

36

Carpinteiro

11/03/2024 13:37

2024-E-RE-471

232/2024

MUIDIÑO S. COOP. GALEGA / Judith Santos

1

38

Xogueteiro madeira

MOSTRA DE DOCES TRADICIONAIS

1

39

26/02/2024 12:45

2024-E-RC-840

232/2024

MARÍA AURORA AMOR CASAL

1

40

Bolillos

28/02/2024 11:05

2024-E-RC-866

232/2024

ASOCIACION DE MULLERES RURAIS SAN ROSENDO

1

40

Bolillos

ENRIQUE TABOAS PADIN/Juan

1

41

Cestería

Antonio Suárez Dávila

1

41

Cestería

20/02/2024 11:43

2024-E-RE-287

232/2024

Luisa Martínez Vázquez (De mimbre)

1

41

Cestería

06/03/2024 16:24

2024-E-RE-429

232/2024

MARIA ISABEL LIÑARES RECIMIL

1

41

Cestería

08/03/2024 18:02

2024-E-RE-456

232/2024

VANESSA SARAIVA MARTINS/Antonio Luis álvarez

1

41

Cestería

12/13/2024

Álvaro Martínez Leiro

1

41

Cestería

Fernando Reboredo

1

42

Latoeiro

Santiago Nicolás Núñez

1

43

Fotógrafo

Tenda do Curros

Rosa Mª Fernández Covelo

1

44

Alimentación

22/02/2024 9:25

2024-E-RE-321

232/2024

FUNDACION TERRA TERMARUN CASTROLANDIN

1

46

Oleiro

29/02/2024 20:05

2024-E-RE-393

232/2024

Mº Carmen Doval Núñez Oleria de Batán

1

46

Oleiro

14/03/2024

José Vázquez Vázquez / Agustín Vázquez Ferreiro

1

46

Oleiro

14/03/2024 13:25

2024-E-RE-516

232/2024

Alfarería Pascual (Francisco Pascual Prieto)

1

46

Oleiro

Otilia Gundivós

1

46

oleiro

12/03/2024

José Álvarez Alonso

1

47

Telleiro

Alberto Geada

1

48

Zoqueiro

Álvaro Pin

1

48

Zoqueiro

21/02/2024 18:17

2024-E-RE-313

232/2024

MARIA ELENA FERRO LAMELA

1

49

Zoqueiro

MUSEO ETNOLÓXICO RIBADAVIA

1

50

XOGOS POPULARES

CCP XAQUÍN LORENZO

1

53

Edaurdo Alonso

10

Antigüidades

Eduardo Alonso Francisco

10

Anticuario

O forno da Hermida

39

Dulceiro

Panadería Fontelo

39

Dulceiro


A.2. ESTABLECEMENTOS DEDICADOS Ó SERVIZO DE EXPEDICIÓN DE PRODUTOS GASTRONÓMICOS E BEBIDAS TRADICIONAIS

Núm.

Data e hora

Nº Rexistro

Exped.

Interesado

Plano

Actividade

12/03/2024 11:16

2024-E-RC-1040

232/2024

JULIO RAFAEL PEREIRA FERRO / Beatriz Cuenca

8

taberna

11/03/2024 11:20

2024-E-RC-1020

232/2024

Beatriz Marcano Rodríguez-O Curuncho

14

taberna

07/03/2024 12:01

2024-E-RC-987

232/2024

Pablo Alonso Feijoo- Taberna da Bola

18

taberna

20/02/2024 23:02

2024-E-RE-298

232/2024

David Núñez Estévez-Asoc. Adolfo Enríquez

21

taberna

21/02/2024 13:16

2024-E-RC-787

232/2024

IVAN GOMEZ RODRIGUEZ

28

Taberna

03/03/2024 13:22

2024-E-RE-401

232/2024

IAGO GONZALEZ RODRIGUEZ

31

taberna

07/03/2024 12:02

2024-E-RC-988

232/2024

Luis Guillermo Calviño Arevalo- De Galo en Galo

32

taberna

14/03/2024 13:11

2024-E-RE-515

232/2024

ASOCIACION VECIÑAL GUTIER MENENDEZ /

34

Taberna

22/02/2024 22:36

2024-E-RE-335

232/2024

FERNANDO NIETO ESTEVEZ

45

Taberna

22/02/24

Manuel Riestra – Teleclub

52

Taberna

 

NON ADMITIDOS

21/02/2024 13:05

2024-E-RC-786

232/2024

A PEREZ RECAREY SC

taberna

22/02/2024 19:34

2024-E-RE-334

232/2024

ROSA MARIA FERNANDEZ COVELO

Tabena – doces melindres