Romaría Raigame 2020 - CANCELADA

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA

A ampliación de prazo do Estado de Alarma acordada en sesión plenaria do Congreso dos Deputados e que provocará un incremento no estado de paralización practicamente total da actividade socio-económica, administrativa e cultural no conxunto do Estado ata polo menos o próximo día 11 de abril, unido isto a que é máis que probable que a recuperación da normalidade no funcionamento social do país vaia ser realizada dun xeito paulatino e que é moito máis que posible que nesas primeiras semanas non se poidan organizar manifestacións de carácter social, cultural ou deportivas que concentren a un número masivo de xente nun determinado lugar, tal como está acontecendo con outros moitos eventos locais, provinciais, autonómicos, estatais e mesmo internacional, fai aconsellable decidir a cancelación da romaría etnográfica Raigame 2020, que como é coñecido debería ter lugar o próximo día 17 de maio con motivo das Letras Galegas.

Deixando patente, en primeiro lugar, a contrariedade que supón, tanto para o Concello de Celanova como para o Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo e, polo tanto, para a Deputación provincial de Ourense, a toma desta drástica decisión e sendo conscientes do estado de decepción que pode causar para o pobo de Vilanova dos Infantes e para todas aquelas persoas que manteñen a súa fidelidade con Raigame, xa sexa dende a perspectiva da súa animación artesanal de oficios ou escénicas, xa dende a dos asistentes á mesma, dende as dúas institucións organizadoras emprazámolos a que manteñan intactas as súas preferencias por Raigame como unha das principais formas de celebración do Día das Letras Galegas e se comprometan a asistir, con máis entusiasmo se cabe, o próximo ano 2021, para cando estamos seguros de que volveremos con máis forza.

En Celanova, a 25 de marzo de 2020

Antonio Puga Rodríguez – Concello de Celanova

José Manuel Baltar – Deputación provincial de Ourense

Romaría Raigame 2020 - CANCELADA

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA

A ampliación de prazo do Estado de Alarma acordada en sesión plenaria do Congreso dos Deputados e que provocará un incremento no estado de paralización practicamente total da actividade socio-económica, administrativa e cultural no conxunto do Estado ata polo menos o próximo día 11 de abril, unido isto a que é máis que probable que a recuperación da normalidade no funcionamento social do país vaia ser realizada dun xeito paulatino e que é moito máis que posible que nesas primeiras semanas non se poidan organizar manifestacións de carácter social, cultural ou deportivas que concentren a un número masivo de xente nun determinado lugar, tal como está acontecendo con outros moitos eventos locais, provinciais, autonómicos, estatais e mesmo internacional, fai aconsellable decidir a cancelación da romaría etnográfica Raigame 2020, que como é coñecido debería ter lugar o próximo día 17 de maio con motivo das Letras Galegas.

Deixando patente, en primeiro lugar, a contrariedade que supón, tanto para o Concello de Celanova como para o Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo e, polo tanto, para a Deputación provincial de Ourense, a toma desta drástica decisión e sendo conscientes do estado de decepción que pode causar para o pobo de Vilanova dos Infantes e para todas aquelas persoas que manteñen a súa fidelidade con Raigame, xa sexa dende a perspectiva da súa animación artesanal de oficios ou escénicas, xa dende a dos asistentes á mesma, dende as dúas institucións organizadoras emprazámolos a que manteñan intactas as súas preferencias por Raigame como unha das principais formas de celebración do Día das Letras Galegas e se comprometan a asistir, con máis entusiasmo se cabe, o próximo ano 2021, para cando estamos seguros de que volveremos con máis forza.

En Celanova, a 25 de marzo de 2020

Antonio Puga Rodríguez – Concello de Celanova

José Manuel Baltar – Deputación provincial de Ourense

Romaría Raigame 2020 - CANCELADA

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA

A ampliación de prazo do Estado de Alarma acordada en sesión plenaria do Congreso dos Deputados e que provocará un incremento no estado de paralización practicamente total da actividade socio-económica, administrativa e cultural no conxunto do Estado ata polo menos o próximo día 11 de abril, unido isto a que é máis que probable que a recuperación da normalidade no funcionamento social do país vaia ser realizada dun xeito paulatino e que é moito máis que posible que nesas primeiras semanas non se poidan organizar manifestacións de carácter social, cultural ou deportivas que concentren a un número masivo de xente nun determinado lugar, tal como está acontecendo con outros moitos eventos locais, provinciais, autonómicos, estatais e mesmo internacional, fai aconsellable decidir a cancelación da romaría etnográfica Raigame 2020, que como é coñecido debería ter lugar o próximo día 17 de maio con motivo das Letras Galegas.

Deixando patente, en primeiro lugar, a contrariedade que supón, tanto para o Concello de Celanova como para o Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo e, polo tanto, para a Deputación provincial de Ourense, a toma desta drástica decisión e sendo conscientes do estado de decepción que pode causar para o pobo de Vilanova dos Infantes e para todas aquelas persoas que manteñen a súa fidelidade con Raigame, xa sexa dende a perspectiva da súa animación artesanal de oficios ou escénicas, xa dende a dos asistentes á mesma, dende as dúas institucións organizadoras emprazámolos a que manteñan intactas as súas preferencias por Raigame como unha das principais formas de celebración do Día das Letras Galegas e se comprometan a asistir, con máis entusiasmo se cabe, o próximo ano 2021, para cando estamos seguros de que volveremos con máis forza.

En Celanova, a 25 de marzo de 2020

Antonio Puga Rodríguez – Concello de Celanova

José Manuel Baltar – Deputación provincial de Ourense

Romaría Raigame 2020 - CANCELADA

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA

A ampliación de prazo do Estado de Alarma acordada en sesión plenaria do Congreso dos Deputados e que provocará un incremento no estado de paralización practicamente total da actividade socio-económica, administrativa e cultural no conxunto do Estado ata polo menos o próximo día 11 de abril, unido isto a que é máis que probable que a recuperación da normalidade no funcionamento social do país vaia ser realizada dun xeito paulatino e que é moito máis que posible que nesas primeiras semanas non se poidan organizar manifestacións de carácter social, cultural ou deportivas que concentren a un número masivo de xente nun determinado lugar, tal como está acontecendo con outros moitos eventos locais, provinciais, autonómicos, estatais e mesmo internacional, fai aconsellable decidir a cancelación da romaría etnográfica Raigame 2020, que como é coñecido debería ter lugar o próximo día 17 de maio con motivo das Letras Galegas.

Deixando patente, en primeiro lugar, a contrariedade que supón, tanto para o Concello de Celanova como para o Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo e, polo tanto, para a Deputación provincial de Ourense, a toma desta drástica decisión e sendo conscientes do estado de decepción que pode causar para o pobo de Vilanova dos Infantes e para todas aquelas persoas que manteñen a súa fidelidade con Raigame, xa sexa dende a perspectiva da súa animación artesanal de oficios ou escénicas, xa dende a dos asistentes á mesma, dende as dúas institucións organizadoras emprazámolos a que manteñan intactas as súas preferencias por Raigame como unha das principais formas de celebración do Día das Letras Galegas e se comprometan a asistir, con máis entusiasmo se cabe, o próximo ano 2021, para cando estamos seguros de que volveremos con máis forza.

En Celanova, a 25 de marzo de 2020

Antonio Puga Rodríguez – Concello de Celanova

José Manuel Baltar – Deputación provincial de Ourense

Romaría Raigame 2020 - CANCELADA

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA

A ampliación de prazo do Estado de Alarma acordada en sesión plenaria do Congreso dos Deputados e que provocará un incremento no estado de paralización practicamente total da actividade socio-económica, administrativa e cultural no conxunto do Estado ata polo menos o próximo día 11 de abril, unido isto a que é máis que probable que a recuperación da normalidade no funcionamento social do país vaia ser realizada dun xeito paulatino e que é moito máis que posible que nesas primeiras semanas non se poidan organizar manifestacións de carácter social, cultural ou deportivas que concentren a un número masivo de xente nun determinado lugar, tal como está acontecendo con outros moitos eventos locais, provinciais, autonómicos, estatais e mesmo internacional, fai aconsellable decidir a cancelación da romaría etnográfica Raigame 2020, que como é coñecido debería ter lugar o próximo día 17 de maio con motivo das Letras Galegas.

Deixando patente, en primeiro lugar, a contrariedade que supón, tanto para o Concello de Celanova como para o Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo e, polo tanto, para a Deputación provincial de Ourense, a toma desta drástica decisión e sendo conscientes do estado de decepción que pode causar para o pobo de Vilanova dos Infantes e para todas aquelas persoas que manteñen a súa fidelidade con Raigame, xa sexa dende a perspectiva da súa animación artesanal de oficios ou escénicas, xa dende a dos asistentes á mesma, dende as dúas institucións organizadoras emprazámolos a que manteñan intactas as súas preferencias por Raigame como unha das principais formas de celebración do Día das Letras Galegas e se comprometan a asistir, con máis entusiasmo se cabe, o próximo ano 2021, para cando estamos seguros de que volveremos con máis forza.

En Celanova, a 25 de marzo de 2020

Antonio Puga Rodríguez – Concello de Celanova

José Manuel Baltar – Deputación provincial de Ourense

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA

A ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME 2020 QUEDA CANCELADA A SÚA XIX EDICIÓN DEBERÍA TER LUGAR, COMA TÓDOLOS ANOS, O DÍA 17 DE MAIO A ampliación de prazo do Estado de Alarma que hoxe mesmo foi acordada en sesión plenaria do Congreso dos Deputados e que provocará un incremento...

A XVIII edición do 2019 xa está lista. Documentación de interese

Xa temos todo organizado para a edición da Romaría Etnográfica Raigame 2019. A continuación podes ver toda a documentación relacionada (que tamén podes consultar nas seccións correspondentes): Bases do concurso de fotografia Mapa distribución e Programa de Actividades...

A próxima edición será

o 17 de maio de 2021

XIX Romaría Raigame – Edición 2020

PRAZO DE INSCRICIÓN

2020

Se queres participar en Raigame descarga aquí o documento de inscripción (PDF) e unha vez cuberto, envíao por email, xunto coa documentación complementaria e unha breve reportaxe fotográfica da actividade, a info@raigame.gal.

Tamén o podes presentar persoalmente no Rexistro do Concello de Celanova.

Indícanos a túa profesión e todos aqueles datos e imaxes que faciliten o coñecemento da actividade artesanal, musical ou etnográfica que realizas.

O prazo de inscrición para todos os que queiran participar da Romaría Etnográfica 2020 será do 12 de febreiro ao 12 de marzo.

CONCURSOS

Bases do Concurso de fotografía 2020

INFORMACIÓN XERAL

Nestes momentos estamos en pleno proceso de deseño do Programa da edición de Raigame 2020, con tódalas actividades, actuacións, exposicións, teatro e títeres que agardamos, unha vez máis, sexa do seu interese. A medida que vaiamos pechando actividades irémolas dando a coñecer.

Vilanova dos Infantes

Romaría Etnográfica Raigame

Raigame é unha feira/festa etnográfica que se celebra os 17 de maio de cada ano en Vilanova dos Infantes e que tenta poñer en valor os oficios e costumes tradicionais da nosa terra.

Non deixes de visitarnos.

Máis información

INICIO

CONTACTO

ROMARÍA

SOBRE NOS


© Romaría Etnográfica Raigame 2002 - 2020